fbpx
BEZMAKSAS PIEGĀDE!
BEZMAKSAS PIEGĀDE!

Iepirkuma noteikumi

1. Vispārīgi noteikumi.
1.1. Šie Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi (turpmāk tekstā – “Noteikumi”) ir Pusēm saistošs juridisks dokuments, kas nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības, pienākumus un atbildību saistībā ar Pircēja veikto Preču iegādi e-veikalā. veikalā.
1.2. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā mainīt, grozīt vai papildināt Noteikumus, ņemot vērā likumā noteiktās prasības. Pircējs tiek informēts pa e-pastu. veikala tīmekļa vietnē. Kad klients iepērkas tiešsaistē. piemēro noteikumus un nosacījumus, kas ir spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī.
1.3. Nopirkt e-pastu. ir tiesības:
1.3.1. rīcībspējīgas fiziskas personas, t. i., personas, kas sasniegušas pilngadību un kuru rīcībspēju nav ierobežojusi tiesa;
1.3.2. nepilngadīgajiem vecumā no 14 līdz 18 gadiem ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu, ja vien viņiem nav savu ienākumu;
1.3.3. juridiskām personām;
1.3.4. visu iepriekš minēto personu pilnvarotie pārstāvji.
1.4. Pieņemot Noteikumus, Pārdevējs arī garantē, ka saskaņā ar 1.3. punktu. punktu, Pircējam ir tiesības iegādāties Preces pa e-pastu. veikalā.
1.5. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Pircējs nosūta Pārdevējam e-pastu. pēc tam, kad veikalā ir izveidojis iepirkumu grozu, norādījis piegādes adresi, izvēlējies maksājuma veidu un iepazinies ar Pārdevēja noteikumiem, viņš/viņa noklikšķina uz pogas “Apstiprināt pasūtījumu” (skatīt 5. punktu “Preču pasūtīšana, cenas, maksāšanas kārtība, noteikumi”).

2. Personas datu aizsardzība.
2.1. Lai pasūtītu preces, lūdzu, rakstiet e-pastu. Veikalā Pircējs var:
2.1.1. pierakstoties uz šo e-pastu. veikalā, ievadot reģistrācijas laikā pieprasīto informāciju;
2.1.2. bez reģistrācijas, izmantojot šo e-pastu. veikalā.
2.2. Pasūtot preces, Pircējs 2.1. Noteikumos noteiktajā kārtībā – Pircēja personas datus, kas nepieciešami pasūtījuma pienācīgai izpildei: vārds, uzvārds, piegādes adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese. e-pasta adrese.
2.3. Pieņemot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka 2.2. Pircēja personas dati, kas minēti 4.1. punktā, tiek apstrādāti, lai veiktu preču un pakalpojumu pārdošanu pa e-pastu. veikalā, lai analizētu Pārdevēja darbību un tiešā mārketinga nolūkos.
2.4. Piekrītot Pircēja personas datu apstrādei preču un pakalpojumu pārdošanai, izmantojot Pārdevēja e-pasta adresi. veikalā, Pircējs arī piekrīt, ka Pircēja norādītā e-pasta adrese netiks izmantota veikala vajadzībām. klienta pasta adresi un tālruņa numuru, lai nosūtītu pasūtījuma izpildei nepieciešamos informatīvos ziņojumus.
2.5. Pircējs reģistrējas pa e-pastu. veikalā un pasūtot preces, apņemas aizsargāt un nevienam neizpaust savus pieteikšanās datus.

3. Pircēja tiesības un pienākumi.
3.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces tiešsaistē. veikalā, šiem Noteikumiem un nosacījumiem un citiem šī e-veikala noteikumiem. veikala informācijas sadaļās norādītajā kārtībā.
3.2. Pircējam ir tiesības atkāpties no preču pirkuma līguma ar e-veikalu, par to rakstiski (pa e-pastu, norādot atgriežamo preci un tās pasūtījuma numuru) paziņojot Pārdevējam ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no preces piegādes dienas, izņemot gadījumus, kad saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem līgumu nevar atkāpties (piemēram, ja līgums noslēgts par higiēnas preču – gultas veļas pārdošanu; skatīt informāciju VAS “Patērētāju tiesību aizsardzības centrs” mājas lapā. Skatīt http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038,“Īpaši noteikumi par nepārtikas preču atgriešanu un apmaiņu”, 18. punkts).
3.3. 3.2. Pircējs var izmantot a) apakšpunktā paredzētās tiesības tikai tad, ja preces nav bojātas vai būtiski izmainīts to izskats, kā arī tās nav lietotas.
3.4. Pircējs apņemas pieņemt pasūtītās preces un samaksāt par tām nolīgto cenu.
3.5. Ja Pircēja reģistrācijas veidlapā norādītie dati mainās, Pircējam tie nekavējoties jāatjaunina.
3.6. Klients apņemas nenodot savus pieteikšanās datus trešajām personām. Ja Pircējs pazaudē savus pieteikšanās datus, viņam/viņai par to nekavējoties jāinformē Pārdevējs, izmantojot sadaļā “Kontakti” norādītos saziņas līdzekļus.
3.7. Pircējs izmanto e-Pirkuma iespēju, lai. piekrīt šiem pirkšanas un pārdošanas noteikumiem un apņemas tos ievērot un nepārkāpt Lietuvas Republikas tiesību aktus.

4. Pārdevēja tiesības un pienākumi.
4.1. Pārdevējs apņemas nodrošināt visus apstākļus, lai Pircējs varētu pienācīgi izmantot e-veikalu. veikala sniegtie pakalpojumi.
4.2. Ja Pircējs mēģina sabojāt Pārdevēja e-pasta adresi, Pircējs ir atbildīgs par zaudējumiem. veikala darbības stabilitāti un drošību vai pārkāpj savas saistības, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai apturēt Pircēja piekļuvi e-veikalam. veikalā vai izņēmuma gadījumos anulēt Pircēja reģistrāciju.
4.3. Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja tiesības uz privātumu attiecībā uz Pircēja personisko informāciju, kas ietverta Pārdevēja norādītajā e-pasta adresē. veikala reģistrācijas veidlapā.

4.4. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces uz Pircēja norādīto adresi.
4.5. Pārdevējam ir tiesības atcelt pasūtījumu pēc tam, kad tas ir paziņots Klientam, ja ir konstatētas kļūdas pārdoto preču cenās, noteikumos vai specifikācijās, kas neļauj izpildīt pasūtījumu.

5. Pasūtīšana, cenas, maksāšanas kārtība, termiņi.
5.1. El. Veikals ir atvērts 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā.
5.2. Līgums stājas spēkā no brīža, kad Pircējs noklikšķina uz pogas “Apstiprināt pasūtījumu”, un pēc pasūtījuma saņemšanas Pārdevējs to apstiprina, nosūtot apstiprinājuma e-pastu uz Pircēja e-pasta adresi. pa pastu.
5.3. Preču cenas e-komercijā veikalā un pasūtījuma veidlapā ir norādītas eiro, ieskaitot PVN.
5.4. Pircējs maksā par preci vienā no šādiem veidiem:
5.4.1. e-maksājums Bankas pakalpojumi – priekšapmaksa, izmantojot Pircēja e-banku. banku sistēmu. Lai izmantotu šo maksājuma veidu, Pircējam ir jābūt parakstījušam e-maksājuma veidlapu. bankas līgumu ar vienu no apkalpotajām bankām. Pircējs pārskaita naudu uz e-pasta adresi. veikala norēķinu kontā. Šajā gadījumā par datu drošību atbild attiecīgā banka, jo visi naudas darījumi notiek, izmantojot bankas e-banku sistēmu. banku sistēmā.
5.4.2. Bankas pārskaitījuma maksājums ir priekšapmaksa, kad Pircējs pēc pasūtījuma izdrukas un došanās uz tuvāko bankas filiāli pārskaita naudu uz e-bankas kontu. veikala bankas kontā.
5.5. Pircējs apņemas nekavējoties samaksāt par precēm. Tikai pēc tam, kad ir saņemts maksājums par preci, sāksies sūtījuma formēšana un piegādes laika skaitīšana.

6. Preču piegāde.
6.1. Pircējs apņemas norādīt precīzu preču piegādes vietu, pasūtīšanas brīdī izvēloties piegādes pakalpojumu.
6.2. Pircējs apņemas pats pieņemt preces. Gadījumā, ja Pircējs nevar pats saņemt Preces un Preces tiek piegādātas uz norādīto adresi, Pircējam nav tiesību celt pretenzijas pret Pārdevēju par Preču piegādi nepareizai personai.
6.3. Preces piegādā Pārdevējs vai Pārdevēja pilnvarots pārstāvis (kurjers).
6.4. Pārdevējs piegādā Preces Pircējam saskaņā ar Preču aprakstos norādītajiem nosacījumiem. Šie termiņi ir provizoriski un netiek piemēroti gadījumos, kad Pārdevējam nav preču noliktavā un Pircējs tiek informēts par pasūtīto preču trūkumu. Pircējs arī piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var aizkavēties neparedzētu, no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Šādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju, lai vienotos par piegādes noteikumiem.
6.5. Visos gadījumos Pārdevējs ir atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja preces netiek piegādātas Pircējam vai netiek piegādātas laikā Pircēja vainas dēļ vai no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ.
6.6. Pircējam visos gadījumos nekavējoties jāinformē Pārdevējs, ja sūtījums tiek piegādāts bojātā vai citādi bojātā iepakojumā, ja sūtījumā ir preces, kas nav pasūtītas, vai nepareizs preču daudzums, vai ja sūtījums ir nepilnīgs.
6.7. Jebkurā gadījumā, ja Pircējs piegādes brīdī pamana iepakojuma bojājumus, Pircējam par tiem ir jānorāda kurjera izsniegtajā pavadzīmē vai jāsastāda atsevišķs ziņojums par bojājumiem. Pircējam tas jādara kurjera klātbūtnē. Ja tas netiek izdarīts, Pārdevējs ir atbrīvots no atbildības pret Pircēju par preces bojājumiem, kas radušies, ja Pircējs nav norādījis uz iepakojuma bojājumiem kurjera pavadzīmē.

7. Produkta kvalitāte, garantijas.
7.1. Katram e-pastam būs atšķirīgs nosaukums. Sīkāka informācija par veikalā pārdodamajām precēm parasti ir norādīta katras preces aprakstā.
7.2. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka e-veikals netiek izmantots. preču krāsa, forma vai citi parametri veikalā var neatbilst faktiskajam preču izmēram, formai un krāsai Pircēja izmantoto displeju īpašību dēļ.
7.3. Pārdevējs noteiktiem preču veidiem uz noteiktu laiku piedāvā kvalitātes garantiju, kuras konkrētais termiņš un citi nosacījumi ir norādīti šo preču aprakstos.
7.4. Ja Pārdevējs nenodrošina kvalitātes garantiju noteiktiem preču veidiem, tiek piemērota attiecīgajos tiesību aktos paredzētā garantija.

8. Preču atgriešana un apmaiņa.
8.1. Pārdoto preču trūkumi ir jānovērš, bojātās preces jānomaina un jāatdod atpakaļ saskaņā ar Lietuvas Republikas ekonomikas ministra 2001. gada noteikumiem. 29. jūnijs 217 “Par preču atgriešanas un apmaiņas noteikumu apstiprināšanu”, izņemot gadījumus, kad saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem no līguma nevar atkāpties (higiēnas preču – gultas veļas – pārdošanas līguma gadījumā; sk. informācija Patērētāju centra tīmekļa vietnē http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, “Nepārtikas preču atgriešanas un apmaiņas noteikumi”, 18. punkts). Visos gadījumos naudu par atgrieztajām precēm pārskaita tikai uz maksātāja bankas kontu.
8.2. Ja vēlaties atgriezt produktu(-us) saskaņā ar 8.1. punktu. punktu, Pircējs to var izdarīt 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no dienas, kad preces piegādātas Pircējam, informējot par to Pārdevēju, izmantojot saziņas līdzekli, kas norādīts kontaktinformācijas sadaļā, norādot atgrieztās preces nosaukumu, pasūtījuma numuru un atgriešanas iemeslu.
8.3. Atgriežot preces pircējam, jāievēro šādi nosacījumi:
8.3.1. atgrieztajam produktam jābūt oriģinālajā iepakojumā un labā stāvoklī;
8.3.2. precēm jābūt labā stāvoklī, un Pircējam tās nedrīkst būt bojātas;
8.3.3. produktam jābūt nelietotam un labā stāvoklī (bez bojātām etiķetēm, saplēstām aizsargplēvēm utt.) (tas neattiecas uz zemas kvalitātes produkta atgriešanu);
8.3.4. atgrieztajām precēm jābūt tādā pašā stāvoklī, kādā Pircējs tās saņēma;
8.3.5. atgriežot produktu, jums ir jāiesniedz pirkumu apliecinošs dokuments.
8.4. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja atgrieztās preces, ja Pircējs neievēro 8.3. punktu. atgriešanas procedūras, kas izklāstītas 5. pantā.
8.5. Nepareizas un/vai nekvalitatīvas preces atgriešanas gadījumā Pārdevējs apņemas pieņemt šādas preces atpakaļ un aizstāt tās ar līdzīgām atbilstošām precēm.
8.6. Gadījumā, ja Pārdevēja rīcībā nav aizvietošanai piemērotu preču, Pircējam tiek atmaksāta samaksātā summa, neskaitot piegādes maksu.

9. Pircēja un pārdevēja pienākumi.
9.1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par Pircēja sniegto personas datu pareizību. Ja Pircējs reģistrācijas veidlapā nav norādījis precīzus personas datus, Pārdevējs nav atbildīgs par sekām, un ir tiesīgs pieprasīt no Pircēja tiešu zaudējumu atlīdzību.
9.2. Pircējs ir atbildīgs par darbībām, ko veic, izmantojot šo e-veikalu. veikals.
9.3. Pēc reģistrēšanās Pircējs ir atbildīgs par savu pieteikšanās datu nodošanu trešajām personām. Ja sūtāt e-pastu. veikala sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, kas ir pieslēgusies e-veikalam. veikalā, izmantojot Pircēja pieteikšanās datus, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju.
9.4. Pārdevējs ir atbrīvots no jebkādas atbildības, ja zaudējumi radušies tādēļ, ka Pircējs nav izlasījis šos Noteikumus un nosacījumus, neraugoties uz Pārdevēja ieteikumiem un Pircēja pienākumiem, kad viņam ir dota iespēja to darīt.
9.5. Ja Pārdevēja e-pasta adrese. veikals satur saites uz citu uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vai privātpersonu e-pasta adresēm. Pārdevējs nav atbildīgs par tajās iekļauto informāciju vai darbībām, kā arī neuztur, nekontrolē un nepārstāv šos uzņēmumus un personas.
9.6. Zaudējumu gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei tiešos zaudējumus.

10. Mārketings un informācija.
10.1. Pārdevējs pēc saviem ieskatiem var uzsākt e-veikalu. akcijas veikalā.
10.2. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji mainīt Akciju noteikumus un anulēt Akcijas bez iepriekšēja brīdinājuma. Jebkurš Akciju noteikumu un nosacījumu grozījums vai atcelšana ir spēkā tikai perspektīvi, t. i., no tā veikšanas brīža.
10.3. Pārdevējs nosūta visus paziņojumus, izmantojot Pircēja reģistrācijas veidlapā norādītos saziņas līdzekļus.
10.4. Visus paziņojumus un jautājumus Pircējs nosūta uz Pārdevēja e-pasta adresi. tālruņa numurus un e-pasta adreses, kas norādītas veikala sadaļā “Kontakti”. pasta adreses.
10.5. Pārdevējs nav atbildīgs, ja Pircējs nesaņem nosūtīto informāciju vai apstiprinājuma ziņojumus interneta pieslēguma, e-pasta pakalpojumu sniedzēju tīklu traucējumu dēļ.

11. Nobeiguma noteikumi.
11.1. Šie Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi un nosacījumi ir izstrādāti saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem un noteikumiem.
11.2. Visas domstarpības, kas rodas, piemērojot šos noteikumus, tiek risinātas sarunu ceļā. Ja neizdodas panākt vienošanos, strīdus izšķir saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktos noteikto kārtību.

Iepirkšanās ratiņi
Ielogoties

Vēl nav konta?

Mes naudojame slapukus, kad pagerintume jūsų patirtį mūsų svetainėje. Naršydami šioje svetainėje sutinkate su mūsų slapukų naudojimu
Sāciet rakstīt, lai redzētu meklējamos produktus.
0 items Ratiņi
Mans konts